Chức năng, nhiệm vụ

 • FUNCTION AND DUTIES

  FUNCTION AND DUTIES

  (From Decision No. 137/QD-TCKTKTNHC-TCHC dated 31 March 2020 by Principal of Nguyen Huu Canh Technical Economic College)
  chi tiết...

 • Chức năng, nhiệm vụ

  Chức năng, nhiệm vụ

  Chức năng, nhiệm vụ Khoa Cơ khí (Trích Quyết định số 137/QĐ-TCKTKTNHC-TCHC ngày 31/3/2020 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh)
  chi tiết...