Cơ sở vật chất các chuyên ngành

1. Phòng thực hành CNC 2. Xưởng máy công cụ 3. Phòng thực hành hàn 4. Phòng thực hành động cơ - gầm 5. Phòng thực hành điện - điện lạnh ô tô
chi tiết...