Ngành Cơ khí động lực

 • Automotive Mechanics

  Automotive Mechanics

  Major code: 5520115 Training level: Vocational highschool Training curriculum: formal education Learner: at least graduated from secondary school
  chi tiết...

 • Chuyên Ngành Cơ Khí Động Lực

  Chuyên Ngành Cơ Khí Động Lực

  Đào tạo người học có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của ngành Cơ khí động lực; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có khả năng làm việc độc lập.
  chi tiết...