Chuyên Ngành Công Nghệ Ô Tô

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

I. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO NIÊN CHẾ, THỜI GIAN ĐÀO TẠO 2 NĂM

 

 


 

II. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ, THỜI GIAN ĐÀO TẠO 2 NĂM

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY - HỌC TẬP THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

 

Giáo viên hướng dẫn học sinh kiểm tra bảo dưỡng động cơ ô tô

Giáo viên hướng dẫn học sinh các chi tiết hệ thống phun xăng điện tử trên động cơ ô tô

Giáo viên hướng dẫn học sinh chẩn đoán hệ thống điện ô tô

Học sinh thực hiện bảo dưỡng hệ thống phanh trên ô tô

Học sinh tham gia thực tập sản xuất tại doanh nghiệp

Học sinh tham gia thực tập sản xuất tại doanh nghiệp

Học sinh tham quan, học tập tại doanh nghiệp

Học sinh tham quan học tập tại doanh nghiệp

cokhi : 27-08-2021 198