Giới thiệu tổng quan về ngành bảo trì và sửa chữa máy nâng hạ và máy nâng chuyển

THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA MÁY NÂNG HẠ VÀ NÂNG CHUYỂN

 

I. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO NIÊN CHẾ, THỜI GIAN ĐÀO TẠO 2 NĂM:

     - Mã ngành, nghề: 5520169

     - Trình độ đào tạo: Trung cấp

     - Hình thức đào tạo: Chính quy

     - Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp từ THCS trở lên

     - Thời gian đào tạo: 2 năm

     1. Mục tiêu đào tạo:

     1.1. Mục tiêu chung: Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên trung cấp về Bảo trì và sửa chữa máy xây dựng và máy nâng chuyển, có khả năng: Vận hành, bảo trì, sửa chữa xe nâng, lắp đặt hệ thống xe nâng có thể làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, các công ty kinh doanh, bảo trì máy nâng chuyển.

     1.2. Mục tiêu cụ thể:

     - Về kiến thức:

 • Trình bày được những nội dung cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 • Có kiến thức cơ bản về điện tử cơ bản, gia công cơ khí, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nâng chuyển, đọc được bản vẽ thiết kế trong máy nâng chuyển.
 • Trình bày được nguyên lý, cấu tạo máy nâng chuyển, các ký hiệu qui ước sử dụng trong lĩnh vực chuyên ngành xe nâng.
 • Phân tích, đánh giá được các hiện tượng sai hỏng trong lĩnh vực xe nâng.
 • Đọc và hiểu được các bản vẽ xe nâng thông dụng.       

     - Về kỹ năng:

 • Đọc được bản vẽ để thi công các hệ thống điện công nghiệp và dân dụng trong xe nâng.
 • Vận dụng được các kiến thức cơ bản về trang bị điện, gia công cơ khí để bảo trì và sửa chữa được hệ thống điều khiển của xe nâng.
 • Vẽ được các bản vẽ kỹ thuật của xe nâng trên máy tính
 • Bảo trì, sửa chữa được các loại xe nâng thông dụng.

     - Về thái độ:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, có tác phong công nghiệp và tuân thủ, chấp hành nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
 • Yêu nghề, có tác phong làm việc khoa học, có ý thức tiết kiệm trong sản xuất và có trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật.
 • Có ý thức công dân, cộng đồng, tôn trọng pháp luật và các quy định của cơ quan, trung thực, tính kỷ luật cao, hợp tác chia sẽ với cộng đồng, chấp nhận công việc sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, có tinh thần cầu tiến và không ngừng học tập.
 • Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, an toàn điện .

     1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Vận hành, bảo trì, sửa chữa xe nâng, có thể làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, các công ty kinh doanh, bảo trì xe nâng, làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến máy nâng chuyển.

     2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 20

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.125 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 311  giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  785 giờ

     3. Nội dung chương trình:

     4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Có việc làm đúng chuyên ngành tại các cơ quan, doanh nghiệp.
 • Tham gia làm việc ở các vị trí: Kỹ thuật viên lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy xây dựng và máy nâng chuyển.
 • Chuyên viên tư vấn tại các doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực xây dựng và máy nâng chuyển.

    5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

 • Về năng lực tin học: Có chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Mos word hoặc Mos excel.
 • Về năng lực ngoại ngữ: Có chứng chỉ Tiếng Anh A1­ hoặc tương đương.
 • Về an toàn lao động: Có chứng chỉ về An toàn lao động.
 • Tiếp tục học tập liên thông: Cao đẳng, đại học, học văn bằng 2.

 

                                                                                         

cokhi : 31-08-2021 306